Μ μ μ μ μ . . . . . π ί τ ε ς


Καλοψημένες,

ροδοκόκκινες,

λαχταριστές


No comments: